Resultaten KinderwensScans

kinderwens, ware liefde, obstakel, vrouwen

meer dan 100 vrouwen over hun kinderwens

Moeders, wacht niet op De Ware als je moeder wilt worden

Dat is mijn betoog in NRC (13-05) afgelopen week. Je leest het artikel HIER

In het kader van de Dag van de Kinderwens publiceert beslishulp Evelien de Jong deze week de resultaten van ruim honderd persoonlijke gesprekken die zij de afgelopen twee jaar voerde onder de noemer KinderwensScan. De gesprekken gaan over het privéleven van dames eind dertig, begin veertig en de rol van de kinderwens daarin.

De dames, die zelf contact opnamen met de Jong, zijn niet allemaal single. Ruim de helft heeft een relatie met een man die (nog) geen kinderen (meer) wil.

De grootste overeenkomst is dat ze hun kinderwens uitstellen in afwachting van een oplossing uit romantische hoek.

Ze schuiven de leeftijdsgrens waarop ze uiterlijk moeder willen worden verder naar achter omdat ze hun ideaalplaatje niet kunnen bereiken. Het ideaalplaatje is overal hetzelfde: een kind als bekroning op de liefde.

kinderwens, hoe, moeder worden, vruchtbaarheid

Nog een paar jaar vruchtbaar, geen willige partner om je kinderwens mee te vervullen. Hoe ziet dat eruit?

De gesprekken zijn vertrouwelijk maar de fictieve dames, Linda, Roos en Jessica, geven een adequaat beeld.

Linda, 35 jaar: “Toen ik dertig was ging het uit met mijn vriend, omdat hij geen kinderen wilde. Ik had geen haast maar inmiddels ben ik vijfendertig en begint de tijd te dringen. Het probleem is dat mijn kinderwens iedere relatie vertroebelt. Ik vind momenteel een man leuk die vijftien jaar ouder is, en dat is voor wat ik wil niet handig. Mijn uiterste leeftijd om uiterlijk moeder te worden is nu veertig.”

Dat uitstelgedrag brengt hoge kosten met zich mee, zowel op individueel als maatschappelijk niveau. De aanpak van het kinderwensprobleem is momenteel voornamelijk medisch.

Men sleutelt aan de fysieke beperkingen van vruchtbaarheid en/of behandelt de psychische problemen die vrouwen ervaren bij dreigende kinderloosheid.

De oplossing varieert van eicellen invriezen, inseminatie bij de spermabank en ivf tot psychische bijstand en antidepressiva. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseerde recent dat er voor maatschappelijke problemen een andere dan medische oplossing gezocht zou moeten worden.

kinderwens, realistische verwachtingen, levensfase

“De Raad pleit voor investeren in realistische verwachtingen van verschillende levensfasen.”

Roos, 37 jaar: “Mijn vriend wil geen kinderen. Hiervoor was ik alleen, ik ben zo blij dat ik nu een partner heb. Ik wil moeder worden, maar ik wil deze fijne relatie niet kwijt. Ik hoop dat hij nog tot inkeer komt, maar zie het somber in. Die kinderwens legt een bom onder de relatie. Wat als ik mijn kinderwens voor hem opgeef en het gaat uit? Heb ik daar dan mijn hele leven spijt van? Hoe blijft het leuk tussen ons terwijl dit speelt? Ik lig er wakker van.”

Uit de resultaten van gesprekken blijkt dat loskoppelen van de kinderwens en De Ware Liefde het grootste struikelblok is voor vrouwen. Ze hebben grote moeite met het loslaten van een ideaal plaatje.

Hun grootste angst is spijt. Spijt doordat ze nu de verkeerde keus maken, of spijt doordat ze nu geen keus maken, omdat ze verlamd zijn.

Er is angst voor kinderloosheid en eenzaamheid. Vrouwen worden geconfronteerd met leeftijdgenoten die gezinnen stichten en vragen van hun omgeving over hun kinderloosheid. Het onderwerp gaat gepaard met grote emoties, verwarring en het gevoel alleen en onbegrepen te zijn.

Jessica, 38 jaar: “Ik wilde altijd een groot gezin maar het kwam er niet van. Ik zou mijn eicellen kunnen invriezen maar zie er financieel en emotioneel tegenop. Ik heb er paniekaanvallen over. Ik ben bang om alleen als buitenstaander te eindigen. Dit is niet wat ik mezelf had voorgesteld. Niemand begrijpt wat ik doormaak, ze zeggen versier gewoon een vent of ga gewoon naar de spermabank. Al die alternatieven voelen als verlies nemen. De kliniek zegt dat paniekaanvallen normaal zijn.”

Het zou enorme winst voor de samenleving zijn als vrouwen realistische verwachtingen ontwikkelen van hun kansen op een kind.

kinderwens, realistische verwachtingen

Wat is er nodig om realistische verwachtingen te ontwikkelen?

Er is onderwijs nodig voor een realistische houding ten opzichte van de fysieke vruchtbaarheid. Uit het onderzoek blijkt dat veel vrouwen, maar ook de meeste partners niet op de hoogte zijn van de beperkingen van hun eigen vruchtbaarheid.

Daarnaast moet het beeld van het standaardgezin als hoeksteen van de samenleving veranderen. Slechts vijftig procent van de kinderen groeit op bij een gehuwde papa en mama. De andere helft leeft in een andere gezinsvorm, zoals solo-ouders, samengestelde gezinnen en gewenste co-oudergezinnen, al dan niet met een homoseksueel stel. (Bron: Rapport Staatscommissie Herijking Ouderschap)

Bovenal hebben we een realistisch beeld van de liefde nodig. Het romantische ideaal van De Ware Liefde, de alles-in-een-oplossing-voor-alles-en-voor-altijd, bestaat niet.

Relaties zijn dynamischer geworden, het is minder vanzelfsprekend om levenslang samen te blijven. Er spelen verschillen in leeftijd, geloofsovertuiging en meer mensen kiezen voor een kind-vrij bestaan.

Dit dynamische relatielandschap is in combinatie met het romantisch liefdesideaal slopend voor vrouwen met een kinderwens.

kinderwens, romantisch liefdesideaal, gevangen

Zoals gezegd zijn medische oplossingen voor het kinderwensprobleem kostbaar en dikwijls ontoereikend. Het is van groot belang dat de samenleving investeert in de beeldvorming en educatie rondom het krijgen van kinderen, in welke gezinsvorm dan ook. De romantiek en Ware Liefde worden te hoog opgehemeld terwijl praktische, dagelijkse liefde onvoldoende wordt bewierookt.

Vrouwen moeten de kans krijgen om bewust te kiezen voor hun persoonlijke variant van gezinsgeluk.