Internationale Vrouwendag Hiep, Hiep, Hoezeee

Hiep Hoezee voor alle lieve, leuke, lekkere ladies. Dat de 21ste eeuw maar onze eeuw moge worden. Daarvoor is het wel belangrijk dat we voldoende kinderen krijgen.

1 op 5 vrouwen geboren in 1985 zal kinderloos blijven. In 1944 was dit nog 1 op 10.

Hoogopgeleide vrouwen hebben minder kans op kinderen, blijkt uit het onderzoek gezinsvorming 2013. Daarin wordt onderwijs de beste vorm van anticonceptie genoemd.

spermadonor, donoren, internationale vrouwendag,

Een bloemetje voor vrouwen

Het goede nieuws is dat ruim de helft van de kinderloze vrouwen daar vrijwillig voor kiest. Het feminisme is erin geslaagd het huisvrouwensyndroom te doorbreken.

De maatschappelijke aanname dat vrouwen voldoening halen uit het verzorgen van man en kind
Dat was het huisvrouwensydroom, oftewel het onbehagen van vrouwen in de jaren zestig. Dat moest veranderen. Vrouwen wilden en willen economische zelfstandigheid, betaald werk, studeren, deelnemen aan politiek, seksuele bevrijding en seksueel geweld uitbannen. Op al deze vlakken is winst geboekt, al bestaat er overal ruimte voor verbetering.

Feministen behaalden goede resultaten voor vrouwen, maar niet voor het moederschap.

internationale vrouwendag, onderwijs, anticonceptie, spermadonoren

Hoe zit het met de 4 op 10 vrouwen die ongewild kinderloos blijven?

Er is een fysieke oorzaak, die soms te wijten is aan te lang uitstellen, maar er is ook sprake van sociale onvruchtbaarheid. Je kinderwens niet kunnen vervullen omdat er geen partner is, of omdat je vriend die (nog) geen kinderen wil. Een onbehagen treffend verwoord door Halina Reijn.

internationale vrouwendag, werkende moeders, single moeders, spermadonoren

Hoogopgeleide vrouwen betalen persoonlijk de prijs voor de verbeterde maatschappelijke positie

De balans tussen werk en gezin blijft moeizaam. Carrière maken en kinderen krijgen blijft lastig: 40% van de Nederlanders keurt fulltime werkende moeders af. Er is onderlinge strijd over kinderopvang, thuisblijfmoeders en zelfs bewust kinderloze vrouwen ervaren problemen met acceptatie door hun omgeving.

Is moederschap een belangrijk thema voor feministen?

Ja, dat is het zeker. Niet alleen als het gaat om kinderopvang of de balans tussen werk en gezin. Er moet aandacht komen voor het verdriet en de pijn van sociale onvruchtbaarheid. De (meer) gelijkwaardige positie van vrouw en man heeft grote gevolgen voor relaties. Er sneuvelen niet alleen meer huwelijken, er is sprake van seriële monogamie. Mensen hebben meerdere, langdurige relaties na elkaar. Voor vrouwen in de leeftijd (35 – 43 jr) dat ze vorm moeten geven aan hun kinderwens, is dat problematisch.

Een originele aanpak van dit probleem is het loskoppelen van kinderwens en romantische relaties.

internationale vrouwendag, gezinsvorm, spermadonor, single mom, co-ouderschap

Eind 2016 verscheen het rapport “Kind en ouders in de 21ste eeuw” van de Staatscommissie Herijking Ouderschap, met aanbevelingen over wetgeving voor nieuwe gezinssituaties.

Slechts de helft van de kinderen groeit op bij getrouwde ouders. De andere helft heeft ongehuwde ouders, een single of meerouder gezin of samengestelde gezinnen.

Daarnaast is het belangrijk om realistisch te zijn over de liefde. Filosoof Alain de Botton waarschuwt voor het gevaar van het heersende romantische ideaalbeeld. We zijn geobsedeerd door De Ware en hebben onrealistische verwachtingen van onze partner.

Het romantisch liefdesideaal is te wankel als hoeksteen van onze samenleving.

Ik doe drie aanbevelingen om af te rekenen met dat Romantisch Liefdesideaal

Allereerst moet het stigma op single zijn, single moederschap, co-ouderschap en spermadonoren verdwijnen. In Denemarken kunnen we de kunst afkijken; geen stigma op single moeders en voldoende spermadonoren.

Geef meer aandacht aan moderne gezinsvormen door verhalen te delen, met elkaar en in de media.

Daarnaast moeten we mannen betrekken bij dit onderwerp. Het wel/geen kind vraagstuk is door vrouwen gekaapt, terwijl het ook voor mannen een uitdaging is. Waarschijnlijk blijft 1 op de 4 mannen kinderloos. Onderwijs speelt hierin een belangrijke rol.

Leer adolescenten feiten over vruchtbaarheid, diversiteit in gezinsvormen en leer ze niet alleen carrière maken maar ook hun levensloop plannen.

Doorbreek bovenal de hegemonie van de Romantiek. Gezinsgeluk is niet afhankelijk van het toeval. Liefde is niet zwart/wit, mensen werken aan relaties. Er is ruimte voor groei, mislukking en experiment. Focus niet alleen op zelfontwikkeling maar ook op ontwikkeling van relaties.

Geef op internationale vrouwendag geen rozen maar wordt spermadonor. Bekend of onbekend.