Kinderen eerst – Stemmingmakerij met het woord statistiek erin

Hieronder mijn eerste, impulsieve reactie op de ingezonden brief naar aanleiding van mijn opiniestuk in NRC

De heer Smit stelt terecht dat het welbevinden van kinderen voorop zou moeten staan bij gezinsvorming. Bestaat er onderzoek naar kinderen in alternatieve gezinnen? Ja, de Universiteit van Cambrigde onderzocht dit in 2015 en concludeert: “de gezinsvorm speelt geen rol van betekenis voor de ontwikkeling en het welbevinden van kinderen. Wat belangrijk is voor kinderen, is de kwaliteit van de opvoeding en financiële en sociale steun.” (Bron: Modern Families – Parents and Children in New Family Forms) 

Het zou helpen wanneer de heer Smit zijn bronnen zou vermelden. Twee dingen uit ‘Een Amerikaans onderzoek’ is namelijk geen statistiek; het is stemmingmakerij. Verwarrende zinnen over samenwonende moeders die scheiden (Toch getrouwd? Of telt een lesbisch huwelijk niet?) en kinderen die geboren worden uit gehuwde, biologische ouders en daardoor acht maal minder kans hebben op beschadiging. 

Beschadiging? Hebben we het hier over misbruik, fysieke of mentale mishandeling? De heer Smit suggereert een heleboel nare dingen over kinderen in alternatieve gezinnen, zonder die suggestie te onderbouwen. Met zijn brief hij voorbij aan zijn eigen doel: het lijden van kinderen tot een minimum beperken. 

Deze denkwijze is namelijk schadelijk voor die 50% van de Nederlandse kinderen waarvoor thuis niet is: getrouwde papa en mama (Bron: Staatscommissie Herijking Ouderschap). Nederlandse kinderen die overigens tot de gelukkigsten ter wereld behoren (Bron: UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie). Een andere gezinsvorm staat het geluk van kinderen dus niet in de weg. Wel is voor die kinderen en hun gezinnen breed maatschappelijk draagvlak nodig. Want die sociale steun waar het onderzoek van Cambridge over rept, die komt van ons, van u en van mij. Wij zijn de maatschappij. 

Hopelijk ontwikkelt ons land zich in de richting van Denemarken en niet in die van Trump’s Amerika. De Denen staan op nummer twee als het gaat om gelukkig zijn, Nederland op de zesde en Amerika op de negentiende plaats (Bron: World Happiness Report 2017 van de VN). De Denen cultiveren liefdevol 37 verschillende gezinsvormen, kennen 52 weken ouderschapsverlof en de staat betaalt driekwart van de opvangkosten. Daar staat het belang van het kind voorop.

Evelien de Jong, Amsterdam